การตั้งค่า DNS ให้สามารถส่งเมลไปยัง Gmail ได้

ใน DNS Manager ให้เพิ่มข้อมูลดังนี้

Mail Exchanger (MX)
mail server priority = 10
Value = [ใส่ชื่อโดเมนของเมลเซิร์ฟเวอร์]
SPF Record (TXT)
Record Name  = [blank]
Text = v=spf1 mx -all
_dmarc Record (TXT)
Record Name = _dmarc
Text = v=DMARC1; p=none
DKIM (TXT)
Record Name = DKIM._domainkey
Text = ใส่โค๊ดที่ก๊อปปี้มาจาก DKIM ใน Mail Server

อ้างอิง
DMARC Record
DKIM on MailEnable