ติดต่อเรา

บริษัท เยส ไซแอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
98/112 หมู่ที่ 1  ต.อ้อมเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0125560033153
โทรฯ/แฟกซ์ : 02-156-8352
อีเมล : sales@yessiam.com

นาย วิทยา  ปิยะวรรณรัตน์
กรรมการผู้จัดการ
มือถือ : 089-682-4224
อีเมล : wittaya.p@yessiam.com

นางสาว นภากร  ชาติชนบท
ผู้บริหารงานขาย
มือถือ : 089-669-5245
อีเมล : napakorn.c@yessiam.com

ไลน์ไอดี