วิธียืดอายุ Windows License Windows server 2016

  • เมื่อ Windows license หมดอายุ จะมีอาการเครื่องรีบูตเอง ทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้
  • เราสามารถยืดอายุมันได้เรื่อยๆ โดย
  • เปิด command prompt โดยพิมพ์ cmd ที่ช่องค้นหา
  • พิมพ์ slmgr -rearm แล้วเคาะ Enter (2008 พิมพ์ slmgr /rearm)
  • restart เครื่องโดยเลือก Security issue (planned)
  • จะเห็นว่า สามารถยืดอายุได้อีก 180 วัน

เครดิต: วิธีต่ออายุ Windows License สำหรับ Windows server 2008 และ Windows server 2016 – คลังความรู้ – VPS HiSpeed (cloudhosting.co.th)