เกี่ยวกับเรา

บริษัท เยส ไซแอม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2560 โดย นายวิทยา ปิยะวรรณรัตน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2540 และเริ่มทำงานด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ขยายแผนกจำหน่ายสารหล่อลื่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาอีกแผนก เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ