วิธียกเลิกการอัพเดทอัตโนมัติบนวินโดวส์

  • เปิด Command Prompt แบบ Run as Adminstrator
  • พิมพ์ sc delete wuauserv แล้วกดปุ่ม Enter